Političari na društvenim mrežama

Političari na društvenim mrežama

 Društvene su mreže važan komunikacijski kanal koji političarima omogućava izravan kontakt s publikom.

Međutim, koliko ga političari dobro koriste? Dopiru li i kako do svojih glasača? Kako različita obilježja diskursa društvenih mreža utječu na stvaranje slike političara u javnosti? Na ova i mnoga druga pitanja pokušat ćemo odgovoriti na radionici Političari na društvenim mrežama. Sudionici će imati priliku provjeriti koliko su sami svjesni političke komunikacije na društvenim mrežama, analizirati objave i komunikacijske strategije političara te naučiti kako uspješno čitati (i pisati) političke objave.

VODITELJ RADIONICE: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova /Filozofski fakultet u Splitu/, dr. sc. Branka Šegvić /Veleučilište Aspira/