Kotizacije i prijava

Pojedinačna fizička osoba

*obavezna polja

(HUOJ, HURA, HND, HUP, DSOJ ili PRSS)

Ukupno

1.400 kn

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

Cijena kotizacije*:

HUOJ članovi: 1.400 kn

Članovi HURA, HND, HUP, DSOJ, PRSS: 1.400 kn

Ostali: 1.800 kn

Studenti: 100 kn

Jednodnevna kotizacija članovi: 840

Jednodnevna kotizacija ostali: 1.080

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

HUOJ ispostavlja ponudu za kotizaciju temeljem pristigle prijave na naznačenu e-adresu. Račun se izdaje po uplati kotizacije.