Kotizacije i prijava

Pojedinačna fizička osoba

*obavezna polja

(HUOJ, HURA, HND, HUP, DSOJ ili PRSS)

Ukupno

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

Cijena kotizacije*:

HUOJ članovi:

Članovi HURA, HND, HUP, DSOJ, PRSS:

Ostali:

Studenti:

Jednodnevna kotizacija članovi:

Jednodnevna kotizacija ostali:

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

HUOJ ispostavlja ponudu za kotizaciju temeljem pristigle prijave na naznačenu e-adresu. Račun se izdaje po uplati kotizacije.