Kotizacije i prijava

Pojedinačna fizička osoba

*obavezna polja

(HUOJ, HURA, HND, HUP, DSOJ ili PRSS)

Ukupno

260 eur

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

Cijena kotizacije*:

HUOJ članovi: 260 eur

Članovi HURA, HND, HUP, DSOJ, PRSS: 260 eur

Ostali: 280 eur

Studenti: 15 eur

Jednodnevna kotizacija članovi: 145 eur

Jednodnevna kotizacija ostali: 175 eur

*u iskazanu cijenu nije uračunat PDV

HUOJ ispostavlja ponudu za kotizaciju temeljem pristigle prijave na naznačenu e-adresu. Račun se izdaje po uplati kotizacije.