Leadership workshop: Kako voditi timove u vrijeme big quita i quiet quittinga?

Leadership workshop: Kako voditi timove u vrijeme big quita i quiet quittinga?

U doba big quita i quiet quittinga, menadžeri igraju osobito važnu ulogu u zadržavanju zaposlenika pa onda i uspjehu organizacija. Uspješni menadžeri dobro vode svoje zaposlenike – prenose im važna znanja, razvijaju ih, motiviraju i upravljaju timskim procesima. Nasuprot tome, loši menadžeri zagorčavaju život svojim podređenima, donose loše odluke te uzrokuju financijske gubitke organizacijama za koje rade. Podaci znanstvenih istraživanja pokazuju da je barem polovica menadžera neuspješna u svom poslu, što rezultira njihovom ostavkom ili smjenom. Neuspjeh menadžera najčešće ne proizlazi iz nedovoljnih stručnih znanja ni manjka inteligencije, već upravo nedostatka kompetencija vođenja.

Tijekom ove radionice detaljno ćemo prikazati MENTOR model kompetencija vođenja koji je proizašao iz naših istraživanja.  Za pet kompetencija (motiviranje, razvoj, uspostava odnosa, donošenje oluka i timski rad) smatramo da su ključne za uspjeh u vodstvu, bez obzira na razinu hijerarhije u organizaciji i sektor poslovanja. U ovoj radionici dat ćemo praktične savjete kako ih mjeriti i unaprijediti u praksi upravljanja ljudskim potencijalima.

VODITELJ RADIONICE: dr. sc. Mitja Ružojčić, dr. sc. Maja Parmač Kovačić /Filozofski fakultet u Zagrebu/