Gorimo li za PR ili sagorijevamo?

Gorimo li za PR ili sagorijevamo?

Sanja Milković Šipek, Vlatka Šelimber

Kako PR-ovci u Hrvatskoj stoje sa sindromom sagorijevanja? Kako doživljavaju utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na organizaciju rada?

Raditi u odnosima s javnošću znači raditi s ljudima u dinamičnom okruženju čiji ritam diktiraju rokovi i situacije koje nije uvijek lako predvidjeti.

U takvim okolnostima otvara se prostor za profesionalno sagorijevanje zaposlenika. Kako PR-ovci u Hrvatskoj stoje sa sindromom sagorijevanja? Kako doživljavaju utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na organizaciju rada? Odgovore na ta pitanja dat će istraživanje koje su, u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, provele Sanja Milković Šipek i Vlatka Šelimber, koja će rezultate predstaviti na konferenciji.