Boji li se PR istine iz strateških analiza ili se stratezi boje komunikacije

Boji li se PR istine iz strateških analiza ili se stratezi boje komunikacije

Denis Petrović /Vienna Communications GmbH, Austrija/

Bavim se savjetovanjem u izradi strategija i upravljanju organizacijama javnog sektora.

Lanac između strateške analize, traženja istina i izrade odogovarajućih strategija se nadovezuje sa sadržajem, procesima i alatima komunikacije i uključenjem svih dionika u provedbi. Da li komunikacija ili njen output utječu na strategiju ili je strategija samo podloga za komunikaciju? Trebamo li strategiju prilagoditi onome što će se i kako komunicirati odnosno outputu komunikacije?