Authentic communications – how to tell a credible story about your brand

Authentic communications – how to tell a credible story about your brand

Matt Carter /Message House/

Komunikatori se danas suočavaju s paradoksom: komunikacije nikada nisu bile važnije za uspjeh tvrtke, ali sa zahtjevnijim dionicima, nižim razinama povjerenja i promjenjivim regulatornim krajolikom, nikada se nisu suočile s tolikim nadzorom. Iz svog iskustva u vođenju intervjua i anketa diljem svijeta s ključnim kreatorima mišljenja, regulatorima, zaposlenicima i širom javnošću, Matt Carter će podijeliti ono što je naučio o najučinkovitijem načinu stvaranja vjerodostojne komunikacije.