Samantha Custer /AidData, USA/

 Samantha Custer /AidData, USA/

Vodi Jedinicu za analizu politika (PAU) tvrtke AidData, koja spaja kvalitativne i kvantitativne pristupe kako bi odgovorila na pitanja na način koji je i akademski strog i relevantan za politiku. Posjeduje dvostruki magisterij vanjskih poslova i javne politike na Sveučilištu Georgetown i ima 20 godina iskustva u vođenju timova i podržavanju donošenja odluka temeljenih na dokazima kao znanstvenica-praktičarka međunarodnih odnosa.

Područje ekspertize: Politička ekonomija reforme, kineska javna diplomacija, kineske službene financije, usmjeravanje pomoći, učinkovitost pomoći, ciljevi održivog razvoja, povratne informacije građana i klijenata, korištenje podataka i donošenje politika utemeljenih na dokazima, procjene učinka, vanjska politika.

Influencing the Narrative: The Nexus Between Beijing's Economic Power and Media Megaphone

Utjecaj na narativ: Veza između ekonomske moći Pekinga i medijskog megafona

Narodna Republika Kina (NR Kina) je gospodarska sila: drugo najveće globalno gospodarstvo i najveći svjetski bilateralni vjerovnik u financiranju prekomorskih razvojnih projekata. Paralelno s tim, tijekom posljednjeg desetljeća, kineska vlada mobilizirala je impresivan niz vladinih agencija, medijskih kuća i obrazovnih institucija u zemlji i inozemstvu kao megafon koji će svijetu ispričati priču o Kini. U ovom će govoru Samantha Custer dešifrirati kako NR Kina sinkronizira moć svojih ekonomskih, informacijskih i alata javne diplomacije kako bi utjecala na strane čelnike i javnost kako bi postigla svoje ciljeve.