dr. sc. Ranko Rajović /stručnjak, edukator, autor/

 dr. sc. Ranko Rajović /stručnjak, edukator, autor/

Specijalist interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih znanosti. Predaje na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu. Suradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač i prvi predsjednik Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dugogodišnji član Borda direktora svjetske Mense (2000 – 2010) i predsjednik Komiteta za darovitu decu svjetske Mense (2010 – 2012), a  2015. godine dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Autor je NTC Programa, koji predstavlja primjenu neuroznanosti u obrazovanju i koji se primjenjuje u preko 20 država Europe.

Umjetnost povezivanja: Kako kreativnost, empatija i komunikacija oblikuju našu svakodnevicu

Kreativnost, empatija i komunikacija su ključni elementi koji oblikuju našu svakodnevicu na mnogo načina. Ove tri karakteristike su međusobno povezane i igraju važnu ulogu u našem životu.

Kreativnost je sposobnost da generišemo nove ideje, perspektive i rešenja. Ona nam omogućava da razmišljamo izvan okvira i da se nosimo sa izazovima na inovativan način. Kada smo kreativni, otvaramo vrata novim mogućnostima i pomažemo da svet postane bolje mesto.

Empatija je naša sposobnost da razumemo tuđa osećanja i perspektive. Ona nam omogućava da se povežemo sa drugima na dublji nivo, da razvijemo saosećanje i razumemo njihove potrebe. Empatija je ključna za izgradnju zdravih odnosa, kako u porodici, prijateljstvima, tako i na poslu. 

Komunikacija je esencijalni alat koji koristimo svakodnevno kako bismo preneli svoje misli, ideje i osećanja drugima. Dobra komunikacija nam omogućava da se izrazimo jasno i efektivno, ali takođe nam omogućava da bolje razumemo druge ljude. Slušanje i iskazivanje poštovanja prema tuđim stavovima su ključni elementi dobre komunikacije. Kroz komunikaciju gradimo odnose, rešavamo konflikte i razmenjujemo znanje.

Kreativnost, empatija i komunikacija imaju ogroman uticaj na našu svakodnevicu. One oblikuju naše odnose, naš radni i privatni život, kao i našu sposobnost da se nosimo s izazovima i da pronađemo rešenja.