izv. prof. dr. Maja Parmač Kovačić /Filozofski fakultet u Zagrebu/

Filozofski fakultet izv. prof. dr. Maja Parmač Kovačić /Filozofski fakultet u Zagrebu/

Izvanredna profesorica na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je velikog broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te kolegija na interdisciplinarnom specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu.

 

Aktivno je sudjelovala u velikom broju znanstvenih i stručnih projekata. Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti u profesionalnoj selekciji te vođenje u organizacijama, a do sada je u tom području objavila jednu znanstvenu knjigu u koautorstvu te veći broj znanstvenih radova od kojih su neki objavljeni u međunarodno priznatim časopisima (npr. International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment, Personnel Psychology). Konstruirala je i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.