Denis Petrović /Vienna Communications GmbH, Austrija/

Vienna Communications GmbH Denis Petrović /Vienna Communications GmbH, Austrija/

Denis Petrović, Executive MBA, Vienna Communications GmbH

Član je Uprave Vienna Communications GmbH, samostalni savjetnik za Management Consulting i predavač za korporativno upravljanje (kontroling). Posjeduje više od 10 godina iskustva upravljanja austrijskim državnim agencijama i institucijama. Stekako je iskustvo kao posebni savjetnik Vlade RH i Prinicipal Consultant u KPMG Croatia odgovoran za usluge Management Consulting-a za područje javne uprave i trgovačkih društava od strateškog ili posebnog javnog interesa. Tijekom karijere vodio je razne projekte poslovnog savjetovanja za reforme u Javnoj upravi  Republike Austrije i Hrvatske. Vodio je projekte strateškog i operativnog restrukturiranja trgovačkih poduzeća u vlasništvu Republike Austrije i Hrvatske.

Boji li se PR istine iz strateških analiza ili se stratezi boje komunikacije

Bavim se savjetovanjem u izradi strategija i upravljanju organizacijama javnog sektora.

Lanac između strateške analize, traženja istina i izrade odogovarajućih strategija se nadovezuje sa sadržajem, procesima i alatima komunikacije i uključenjem svih dionika u provedbi. Da li komunikacija ili njen output utječu na strategiju ili je strategija samo podloga za komunikaciju? Trebamo li strategiju prilagoditi onome što će se i kako komunicirati odnosno outputu komunikacije?