Adriana Grzunov /Hrvatska gospodarska komora/

Hrvatska gospodarska komora Adriana Grzunov /Hrvatska gospodarska komora/

Diplomirala je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 2014. godine. Od 2017. godine zaposlena je u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je radila u područjima zaštite okoliša, energetike i održivosti.

ESG rating – zašto je važan?

Održivost nije samo trend, niti nešto apstraktno bez mjerljivih pokazatelja. Zahtjevi za tvrtke proizašli iz EU Zelenog plana su vrlo konkretni, a investitori, kupci i potencijalni zaposlenici tvrtku sve više procjenjuju po doprinosu održivosti. Kako bismo pomogli tvrtkama da lakše prate svoje ESG rezultate  i unaprijede svoje poslovanje, HGK je izradila prvi hrvatski ESG rating – ocjenu koja se dodjeljuje organizaciji temeljem njenog pristupa okoliša, društvu i usvojenim praksama upravljanja (”Enviromental, Social, Governance“).