SUPERB poslovi i budućnost rada u Hrvatskoj

SUPERB poslovi i budućnost rada u Hrvatskoj

Kako bi olakšali organizacijama razmišljanje o tome što čini dobar posao i pomogli u dizajnu dobrog posla, naši panelisti i članovi Business Psychology Laba razvili su SUPERB model kvalitete poslova. SUPERB model sažima pedesetak godina psihologijskih istraživanja o tome što neki posao čini motivirajućim i privlačnim radnicima, odnosno što posao treba sadržavati kako bi povećao radni angažman, produktivnost i zadovoljstvo. U sklopu panela, dr. sc. Mitja Ružojčić će prvo izložiti rezultate najnovijeg istraživanja BP Laba i Hendala i prikazati kakva je situacija kod hrvatskih radnika po pitanju SUPERB aspekata posla. Panelisti će zatim raspraviti rezultate i njihove implikacije na buduće izazove na hrvatskom tržištu rada (npr. dolazak stranih radnika i daljnje iseljavanje hrvatskih radnika, utjecaj umjetne inteligencije na radnike i organizacije).  

PANELISTI: dr. sc. Mitja Ružojčić /Filozofski fakultet u Zagrebu/, Fanika Ivaković /Selekcija d.o.o./

MODERATOR: dr. sc. Nikola Erceg /Filozofski fakultet u Zagrebu/