O autentičnosti, generaciji Z i "hookovima": TikTok kao oblik marketinške komunikacije

O autentičnosti, generaciji Z i "hookovima": TikTok kao oblik marketinške komunikacije

Moderiran od strane Karla Krznarića, ovaj panel okuplja kreatore iz Crew zajednice i članove Crew Corew tima - Dijanu Domonkoš, Antonija Ereša, Petru Čolak i Daria Marčaca, koji će raspravljati o korištenju TikToka kao snažnog alata za marketinšku komunikaciju. Fokusirajući se na autentičnost, pristup generaciji Z i stvaranju zanimljivih 'hookova' koji privlače i zadržavaju pažnju, panel će istražiti efektivne strategije za angažiranje mlade publike na TikToku. Diskusija će se dotaknuti trenutnih trendova i izazova u stvaranju privlačnog sadržaja, te kako TikTok može poslužiti kao platforma za izgradnju snažne veze s ciljanom publikom.

PANELISTI: Dijana Domonkoš, Petra Čolak, Antonio Ereš /CREW/

MODERATOR: Karlo Krznarić /CREW/