Lokalno za globalno – s grandonačelnicima o važnosti komuniciranja javnih politika

Lokalno za globalno – s grandonačelnicima o važnosti komuniciranja javnih politika

Koliko im je važna strateška komunikacija? Koliko koriste savjete stručnjaka? Koje javne politike su im u fokusu? Na koji način komuniciraju s građanima i što uvode od oblika participativnog odlučivanja? Što mogu u komunikacijskom kontekstu navesti kao najvažniju pr lekciju koju su do sada naučili?

Cilj panela je osvijestiti važnost strateškog komuniciranja u javnoj upravi. Ukazati na mogućnost da se odluke donose participativno i transparentno. Pojasniti koji su to novi alati koje dužnosnici koriste kako bi bili stvari servis građana.

PANELISTI: Ivan Radić, Marko Filipović, Filip Zoričić

MODERATOR: Jerko Trogrlić