Istina o splitskom teatru: kako je u malu uša Đava

Istina o splitskom teatru: kako je u malu uša Đava

PANELISTI: Andrea Mladinić /HNK u Splitu/, Tisja Kljaković Braić /in absentia/

MODERATOR: Marijana Perinić