Interna komunikacija u hibridnom okruženju

Interna komunikacija u hibridnom okruženju

U protekle dvije godine u potpunosti se promijenio način na koji radimo i komuniciramo. Radno okruženje postalo je hibridno, timovi su dislocirani, a rad od kuće za neke je postala jedina opcija. Fleksibilnost je postala potreba i uglavnom je dobro prihvaćena. Ipak, sa sobom nosi niz izazova: dvosmjerna komunikacija, uvođenje novih zaposlenika u posao, otežano provođenje radionica, brainstorminga, izazovi angažiranja zaposlenika oko bitnih tema, povezivanje, motiviranje i inspiriranje timova.

Svi ti izazovi ukazali su na sve veću potrebu za relevantnom, integriranom i dvosmjernom internom komunikacijom. Poslovni svijet se mijenjao, a pred komunikacijskim stručnjacima bio je zadatak kako mu doskočiti komunikacijom.

Na ovom panelu saznat ćemo kako su komunikacijski stručnjaci iz raznih kompanija premostili ove izazove, što su mijenjali u strategijama i alatima kako bi angažirali, motivirali i informirali zaposlenike i kako su osnažili njihovu povezanost sa svrhom organizacije.

PANELISTI: Mirela Kotarac, Ivan Zubak, Martina Roša, Vladimir Kosanović

MODERATOR: Sanja Petek Mujačić