I ja želim biti zvijezda LinkedIna!

I ja želim biti zvijezda LinkedIna!

Na ovom panelu želimo se baviti LinkedInom kao rastućim kanalom za izgradnju korporativnog i osobnog brenda. U diskusiji ćemo okupiti osobe i kompanije koje su se profilirale kao subjekti koji svojom komunikacijom utječu na poslovnu zajednicu okupljenu na LinkedInu kreirajući teme od njihovog interesa.

Želimo dobiti odgovore na pitanja:

  • na koji način se putem LinkedIna kreira osobni, odnosno korporativni brend
  • gdje je razlika između korporativnog i osobnog brenda
  • LinkedIn u službi employer brendinga
  • teme koje su popularne na LinkedInu
  • kakve rezultate možemo očekivati od LinkedIn komunikacije, kako ih mjerimo.

PANELISTI: Danijel Bićanić, Milan Horvat, Dubravka Štefanac Vinovrški, Dragan Petric

MODERATOR: Marina Čulić Fischer