Dalmacija živi (kroz) festivale

Dalmacija živi (kroz) festivale

Dalmacija živi kroz i za festivale - teza o kojoj će tijekom KOMferencije raspravljati organizatori festivala koji se održavaju u Dalmaciji, a od kojih svatko ima svoju posebnu programsku, geografsku i žanrovsku perspektivu.

O fenomenu festivala u Dalmaciji i onome "danas ti svako selo u Hrvatskoj ima svoj festival" razgovarat ćemo s predstavnicima četiri festivala, koji svojim radom značajno doprinose razvoju publike i kulturnoj i zabavnoj ponudi dalmatinskih otoka, obale i Zagore.

Ovaj panel ugostit će Aleka El Kazala iz Ultra Croatia, Antonia Franića iz KulaKula festivala iz Trogira, Jelenu Pavlinušić is SARS festivala iz Sinja, a razgovor će voditi Marko Boko iz Graffiti na Gradele festivala iz Bola na Braču.

Odnos Dalmacije i festivala prvenstveno ćemo raspraviti kroz perspektivu glazbenih festivala, pritom nimalo zanemarujući i doprinos festivala s drugačijim programskim smjernicama - a u fokusu će biti njihov doprinos razvoju lokalnih zajednica, kulturnog turizma i brendiranja pojedinih destinacija ili same regije, kao i izazovi poput financiranja, odnosa s lokalnim vlastima i lokalnim stanovništvom.

 

 

PANELISTI: Alek El Kazal /ULTRA Europe/, Antonio Franić /KulaKula / Babarol/, Jelena Pavlinušić /SARS festival/

MODERATOR: Marko Boko /Graffiti na Gradele/