Surađuju li tvrtke s agencijama za odnose s javnošću?

Surađuju li tvrtke s agencijama za odnose s javnošću?

Hrvatska udruga za odnose s javnošću je u suradnji s agencijom Briefing komunikacije provela istraživanje o suradnji komunikacijskih agencija i odjela korporativnih komunikacija najvećih hrvatskih tvrtki.

Zanimalo nas je kako direktori i voditelji korporativnih komunikacija biraju agencije koje će ih poduprijeti u njihovim aktivnostima, što traže od njih i u kojim područjima. Istraživanje je prvi korak u poboljšanju kvalitete suradnje agencija i tvrtki, te u povećanju transparentnosti tržišta komunikacijskih usluga.

Predstavit ćemo rezultate istraživanja i preporuke za daljnje postupke.

VODITELJ RADIONICE: Davor Huić, Briefing komunikacije