Uzmi riječ u svoje ruke i pitchaj agilno

Uzmi riječ u svoje ruke i pitchaj agilno

Ana Šimunović

Sve je više poslovnih prilika, a sve manje fokusa u poslovnom svijetu. Danas, više nego ikad, događa se nemilosrdna borba za pozornošću u konverzaciji.

Dobiti priliku iznijeti svoje ideje, prijedloge ili rezultate radi brzine promjena i složenosti interakcija poslovnog okružja te imperativa vremena svakodnevni je izazov.

 

Često imamo samo jednu priliku, i to kratku, kako bismo zainteresirali sugovornike za sebe i za svoje poslovanje. Ako tada uspješno ne zaokupimo njihovu pozornost, ne ostavimo moćan dojam i ne uvjerimo ih da tu ima nešto za njih, drugu priliku nećemo niti dobiti.

 

Takvi izazovi zahtijevaju inovativni komunikacijski pristup. Na ovoj ćete radionici dobiti konkretne smjernice iz autorske metodologije „Konverzacijska agilnost” o tome kako brzo i učinkovito sugovornika zainteresirati za sebe i svoju temu, stvoriti inicijalno povjerenje i oblikovati priču koja će biti usklađena  rezonirati sa sugovornikom i zaokupiti njegovu pozornost.

 

Brusit ćemo vaše umijeće pitchanja kako biste bili poduzetni u konverzaciji te spremni pitchati bilo kada, bilo gdje i bilo kome.