Public Relations Practitioners as Influencers: Embracing Our Identity as Change Agents in a Changing World

Public Relations Practitioners as Influencers: Embracing Our Identity as Change Agents in a Changing World

Bey-Ling Sha

Kako stručnjaci za odnose s javnošću vide sebe i kako ih drugi vide, djeluje na njihovu sposobnost utjecaja na promjene u njihovim organizacijama te u društvu u cjelini.

Povijesno je utjecaj profesionalaca za odnose s javnošću usredotočen na promjenu znanja, stajališta i ponašanja novinskih medija, kupaca i dioničara.

Utjecaj odnosa s javnošću, strateški i odgovorno, može se proširiti i na donositelje organizacijskih odluka i na one koji su pod utjecajem organizacijskih odluka.

Konačno, ako se provodi profesionalno i etički, najvažniji utjecaj koji odnosi s javnošću mogu ponuditi jest dugoročna promjena koja koristi društvu i svijetu.