Senka Bilać

Ured župana Šibensko - kninske županije Senka Bilać

Diplomirana je ekonomistica zaposlena u Uredu župana Šibensko-kninske županije radi od 1994. godine najprije kao poslovna tajnica, zatim kao viša savjetnica za protokol, od svibnja 2016. godine vršiteljica je dužnosti pročelnice Ureda župana Šibensko-kninske županije.

Dugogodišnjim radom na poslovima odnosa s javnošću i protokola u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave stekla je dobre organizacijske i komunikacijske vještine.

Kao tajnica Županijske koordinacije za ljudska prava organizira brojne tribine, okrugle stolove i radionice na temu ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije na području Šibensko-kninske županije. Voditeljica je Radne skupine za odnose s javnošću pri Hrvatskoj zajednici županija.

Vodi Školu protokola, edukacijski program koji je pokrenula Hrvatska zajednica županija. U HUOJ se uključila 2013. godine te sudjelovala na edukacijama i predavanjima. Tajnica je Dalmatinske podružnice HUOJ-a.

Protokol za neznalice - 7 najčešćih grešaka i kako ih izbjeći

Na radionici ćemo saznati zašto je važna uloga protokola i ceremonijala u poslovnom svijetu i zašto protokol mora besprijekorno funkcionirati.

Osnovna protokolarna pravila, osobni stav i nastup u protokolu, poslovna i osobna korespondencija, poslovno i protokolarno odijevanje teme su koje će nam najbolje ilustrirati kako protokolarnim ponašanjem, poznavanjem i primjenom pravila protokolarnog ponašanja komuniciramo s različitim javnostima.