Maxim Behar

CEO, M3 Communications Group, Inc. Maxim Behar

Maxim Behar vodeći je stručnjak za odnose s javnošću, osnivač i predsjednik Upravnog odbora M3 Communications Group, Inc.‒- vodeće tvrtke u području odnosa s javnošću i medija u Bugarskoj.

Bivši je predsjednik ICCO-a (Međunarodne organizacije za savjetovanje o komunikacijama), a 2016. imenovan je u Savjetodavno vijeće prvog Muzeja za odnose s javnošću u New Yorku.

Trenutačno je predsjednik Udruženja svjetskih komunikacijskih foruma u Švicarskoj, potpredsjednik Atlantic Clubina Bugarske, predsjednik Odbora za odnose s javnošću i medije Svjetske federacije konzula (FICAC), predsjednik Nadzornog odbora Međunarodnog centra za mirovne studije i diplomaciju Sir Jamesa Manchama, član Izvršnog odbora Fondacije James Michel na Sejšelima i mnogih drugih.

Tijekom godina primio je i nagradu komunikator desetljeća, Udruženja poslovnih komunikatora Indije (ABCI), izabran je za menadžera godine u Bugarskoj te za globalnog predsjednika godine (Stevie Awards, NYC).

Rad Maxima Behara proteže se izvan korporativnih odnosa. Uvelike sudjeluje u svim vrstama odnosa s javnošću, medijima i međunarodnim odnosima, turizmu, novinarstvu, diplomaciji i filantropiji.