Kaja Ciglic

digitalna diplomacija - Microsoft Kaja Ciglic

Kao dio tima za digitalnu diplomaciju u Microsoftu, radi na pitanjima vezanima za međunarodni mir i stabilnost kako bi poboljšala povjerenje u računski ekosustav.

Vodila je Microsoftovu međunarodnu politiku kibernetičke sigurnosti koja podupire razvoj, rast i inovacije te promiče sigurnost, privatnost i povjerenje u informacijsko doba. Prije dolaska u Microsoft, vodila je tehnološku praksu APCO Worldwide u Seattleu i savjetovala klijente u području odnosa s javnošću i komunikacije. Kaja Ciglic radila je i kao direktorica u uredu APCO Worldwide u Bruxellesu, gdje se usredotočila na paneuropske kampanje i bavila se regulatornim i antimonopolskim izazovima svojih klijenata. Na Londonskoj školi ekonomije diplomirala je međunarodne odnose i povijest, a magistrirala europsku politiku.