Ivo Bićanić

Profesor makroekonomike i teorije rasta Ivo Bićanić

Prof. dr. sc. Ivo Bićanić hrvatski je ekonomist, profesor makroekonomike i teorije rasta.

Mediji i opća javnost također ga poznaju i kao vrlo aktivnog kolumnista koji se kritički osvrće na političke, ekonomske i društvene događaje u Hrvatskoj. 

Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1976. do umirovljenja 2016. radio kao redoviti profesor makroekonomije. Magistrirao je na Sveučilištu u Oxfordu. Bio je suradnik na St. Anthony´s College u Oxfordu (1985.) i na Woodrow Wilson International Center for Scholars u Washingtonu (1993. – 1994.) te gostujući profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1996. – 2010.) i na Sveučilištu u Zürichu (od 2012.).

Objavljuje radove u inozemnim časopisima i knjigama. Na hrvatski je jezik s engleskog preveo više klasičnih i suvremenih ekonomskih djela (J.M. Keynes, A. K. Sen i dr.), a od važnijih djela posebno se ističe Makroekonomika I za ekonomiste i neekonomiste s hrvatskim primjerima (koautor Milan Deskar-Škrbić, 2018.).

Bad economics – let's not do that!

Polazište mnogih komercijalnih, nekomercijalnih, komunikacijskih, društvenih i drugih projekata gotovo je uvijek analiza; interna, eksterna, ekonomska i mnoge druge.

Analize, a za ovo je predavanje posebice važna upravo ekonomska analiza, zahtijevaju primjenu općeprihvaćenih analitičkih metoda.  Nije sve relativno i stvar pristupa nego se jasno može prepoznati kada se ekonomski zanati ne koriste i kada je riječ o tzv. bad economics, ili pojednostavnjeno o pogrešnoj interpretaciji ekonomskih pokazatelja.

Motivi i posljedice za „bad economics” mogu biti raznoliki, no činjenica jest da je ta pojava danas prisutna u mnogim dijelovima društva, a njezin je utjecaj raširen.

Zato će se na ovom predavanju pokušati pokazati primjeri „bad economicsa” poput brkanja dokaza i primjera te nedopuštenih usporedbi koje navode na greške,  a sve kako bih sudionike KOMferencije uputio na mogućosti smanjenja raširenosti takvog pristupa i ograničenja njegovih posljedica.