Carl Graf von Hohenthal

savjetnik za strateško komuniciranje - Brunswick Carl Graf von Hohenthal

Carl Graf von Hohenthal viši je savjetnik u berlinskom uredu agencije Brunswick. Radi kao savjetnik za strateško komuniciranje tvrtki.

Iako se profesionalno bavio svim vrstama komunikacija, posebice se ističu krizno komuniciranje i issue management (upravljanje problemima). Carl se pridružio Brunswicku kao partner 2006. godine, nakon 25 godina rada u novinarstvu. Od 1984. godine radio je u Frankfurter Allgemeine Zeitungu (FAZ), vodećemu njemačkom dnevniku, kao parlamentarni dopisnik u Bonnu i Berlinu, a 2001. postao je zamjenik glavnog urednika glavnoga dnevnog lista Die Welta.