Utjecaj krize na strategiju uvođenja eura

Utjecaj krize na strategiju uvođenja eura

Od 1. siječnja iduće godine službena valuta u Hrvatskoj postat će euro. Proces uvođenja eura dešava se vremenu kontinuirane krize, najprije one izazvane pandemijom, a sada i ratom u Ukrajini. Koliko je Hrvatska spremna za uvođenje eura?

Postoji li opasnost da Hrvatska nakon uvođenja eura završi u dužničkoj krizi kao što se dogodilo Grčkoj? Koliko je kriza utjecala na proces uvođenja eura? Da bi tranzicija prema euru prošla što je lakše moguće, Vlada mora uložiti goleme napore da objasni građanima što će zapravo promijeniti i koje im se prilike otvaraju. Koliko su građani informirani i kako Vlada i HNB planiraju komunikaciju do trenutka uvođenja eura, a kako od trenutka uvođenja eura nadalje?

Cilj panela je saznati koliko je Hrvatska spremna za zahtjevan proces uvođenja eura, posebice u kontekstu krize izazvane pandemijom, ali sada i ratom u Ukrajini. Također, želimo saznati koliko je komunikacija važna za uspješnost tog procesa.

PANELISTI: Boris Vujčić, Velimir Šonje, Eliana Čandrlić, Vanja Dominovic

MODERATOR: Violeta Colić