ŠTO SMO NAUČILI OD PANDEMIJE – Cijenimo li znanje danas više, jesmo i kao društvo napredovali?

ŠTO SMO NAUČILI OD PANDEMIJE – Cijenimo li znanje danas više, jesmo i kao društvo napredovali?

U nekim se istraživanjima počelo pojavljivati znanje – kao najbolja investicija, najsigurnija suvremena valuta. Jesmo li doista kao društvo napredovali na način da danas cijenimo znanje više nego prije.

Vjerujemo li da se isplati investirati u vlastito i znanje naše djece? Što smo kao društvo naučili, ako išta? Je li nas kao društvo promijenila pandemija – nabolje, nagore? Kako su u pandemiji prošli mladi i što možemo očekivati kao posljedicu? I na kraju – jesu li političke elite što naučile – mogu li nas uspješno voditi u kompleksnom svijetu?

PANEL s dvojicom istaknutih hrvatskih znanstvenika, društvenih kroničara, potvrđenih intelektualaca, istraživača, političkih komentatora koji će nastojati odgovoriti na neka od postavljenih pitanja – probat će nam dijagnosticirati i definirati politički trenutak te predvidjeti bitna društvena i politička previranja u bliskoj budućnosti

PANELISTI: Boris Jokić, Dragan Bagić

MODERATOR: Vladimir Preselj